Det sker i Næstved Fotoklub lige nu

Aftenfoto

Den 11. april var der gang i fotograferingen i Næstved. Fotoklubbens torsdagsmøde var omdannet til en aftenfotografering i byens gader. Her ses hovedparten af de utålmodige fotografer før afgang.

Generalforsamling i Næstved Fotoklub

20. april kl. 18:00 i klublokalerne

Der afholdes ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab sæson 2023-24 – kassererens gennemgang
 4. Budgetforslag for sæson 2024-25 – kassererens gennemgang
 5. Indkomne forslag [FORSLAG skal være formanden i hænde senest 5 dage inden
  generalforsamlingen]
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af bestyrelsessuppleant
 9. Eventuelt.

Indkomne forslag:

Forslag fremsat af bestyrelsen: Opdatering af Næstved Fotoklubs vedtægter. Eksisterende, samt forslag til vedtægter er fremsendt på mail til alle medlemmer.

På valg:

Formand, Freddie Hansen genopstiller ikke som formand, men som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsens kandidat til formandsposten er bestyrelsesmedlem Allan V. Jensen
Billedsekretær, Michael Holm Hansen
Sekretær, Mariann Jensen Düring
Bestyrelsesmedlem/suppleant Mogens Hansen
Bestyrelsesmedlem/suppleant Flemming Mejneche
Bilagskontrollant Niels Dentrup
Bilagskontrollant suppleant Jesper Olsen

Efter generalforsamlingen er der fælles spisning og uddeling af årets mesterskabsmedaljer for de 10
Månedskonkurrencer; Papir Farve og Papir Monochrome samt de 5 Digitale konkurrencer i Farve og
Monochrome.

Desuden uddeles diplom til årets Fotom. Det går til et klubmedlem der har gjort en
ganske særlig indsats, vedkommende er udvalgt af bestyrelsen.

Tilmelding til spisning: Til Karsten Madsen senest 11.4.24 mail: karstenmm@gmail.com eller SMS til
21726465. Eller, skriv på deltagerlisten der ligger i klubben.

Menuen lyder på assorteret smørrebrød kr. 75,00. Mad og drikkevarer (sædvanlige klubpriser) afregnes
på dagen.

Tilmelding til spisning er nødvendig!

Du kan naturligvis deltage i generalforsamlingen uden at deltage i spisning! Af hensyn til bord/stole
opstilling bedes du alligevel give besked om du kommer.

 

80 besøgende til fernisering af udstillingen i Bisserup Forsamlingshus

Søndag den 3. marts var der fernisering af Næstved Fotoklubs udstilling i Bisserup Forsamlingshus. Det er blevet en flot udstilling i det store lyse lokale. Udstillingen er åben for husets brugere frem til 19. april.

Fernisering i Bisserup Forsamlingshus 3. marts 2024

 

Udstillingen på Grønnegades Kaserne Kulturcenter 2. og 3. marts fik 263 besøgende

I weekenden den 2. og 3. marts var der travlhed i Næstved Fotoklub. Samtidig med klargøring og fernisering i Bisserup var der nemlig også forårsudstilling i den gamle sygestand på Grønnegades Kaserne. Der kom lidt under 100 besøgende om lørdagen og ved lukketid søndag havde i alt 263 besøgt udstillingen. Det anser vi for at være en succes og udtryk for stor interesse for at se vores billeder. 12 medlemmer i klubben deltog med i alt 60 billeder. Det er allerede besluttet, at udstillingen gentages til næste år.

 

Udstillinger på Grønnegades Kaserne Kulturcenter 2. og 3. marts kl. 10 – 16 og i Bisserup Forsamlingshus i hele marts og april. Der er fernisering i Bisserup den 3. marts kl. 14 – 16

 

Udstilling i Bisserup Forsamlingshus fra 3. marts

Vi har sagt ja til at udstille i forsamlingshuset i Bisserup fra søndag den 3. marts og ca. to måneder frem.

Som medlem af Næstved Fotoklub opfordres du til at deltage med billeder. Der er følgende betingelser:

 • Det skal være indrammede billeder (rammer med eller uden glas). De skal være større end almindelige billeder til klubkonkurrencer, f.eks.  40 x 50 cm eller større.
 • Du kan forvente at få 1 – 3 billeder med. Antallet afhænger af, hvor mange medlemmer, der vil deltage.
 • Tilmelding: Der ligger en liste i klublokalerne. Du kan også skrive til Karsten Madsen (karstenmm@gmail.com)

Tidsfrist for tilmelding: Torsdag den 8. februar 2024

Udstillingen åbnes ved en reception søndag den 3. marts. Mere om tidspunkt mv. kommer senere.

Forårsudstilling 2. og 3. marts på Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Ligesom sidste år afvikler vi en forårsudstilling i sygestalden på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i den weekend, hvor der er KUBA Artmesse i Gl. Ridehus. Det betyder, at vi kan forvente et pænt antal besøgende.

Som medlem af Næstved Fotoklub opfordres du til at deltage med billeder. Der er følgende betingelser:

 • Der kan udstilles indrammede billeder eller billeder, som monteres med nåle (samme metode som ved Kulturnatsudstillingen).
 • Der er plads til ca. 40 billeder i alt. Antallet af billeder, du kan få med, afhænger af, hvor mange medlemmer, der vil deltage. 3 – 5 billeder er et realistisk bud.
 • Billeder skal hænges op fredag den 1. marts. De nedtages søndag den 3. marts kl. 16.
 • Tilmelding: Der ligger en liste i klublokalerne.

Udstillingen vil være åben lørdag og søndag kl. 10 – 16. Vi får brug for, at nogle medlemmer vil påtage sig en eller flere 2-timers vagter. Der vil blive lagt en vagtliste frem i klublokalerne.

Tidsfrist for tilmelding: Kommer senere!

Den permanente udstilling på Næstved Sygehus

Det er på tide at udskifte billederne på Næstved Sygehus. Billederne hænger i receptions- og venteområdet i Trombose og AK-center.

Der er plads til ca. 30 indrammede billeder, som skal kunne hænge på et søm. Der er enkelte pladser til meget store billeder.

Billederne må mærkes med salgspriser og kontaktoplysninger.

Der er følgende betingelser for deltagelse:

 • Indrammede billeder (med eller uden glas). De skal kunne hænge på et søm
 • Du skal skrive dig på listen i klublokalerne eller kontakte Allan Jensen (avjensen@posteo.net)
 • Du vil blive opfordret til at hjælpe med ophængning, som sker i almindelig arbejdstid. Det varer højest en time.

Tidsfrist for tilmelding af billeder: Torsdag den 8. februar 2024.

Ophængning forventes at ske tirsdag den 20. februar, formiddag eller eftermiddag.

 

 

Se tidligere nyheder her