Klubbens historie

Næstved Fotoklub: Grønnegade 10 – C/o Grønnegades Kaserne bygning: 10b – lokal. 219, 4700 Næstved.

 

Når man kikker i klubbens gamle annaler findes følgende.

Ved et møde på Rådhuscafeen den 16. december 1941 stiftedes Næstved Smalfilm og Fotoklub. Mødet var indkaldt af journalisterne K.R. Smith, Otto Elbo og Arne Rasmussen samt Assurandør Erik Andersen, hvoraf de to første havde forestillet sig en klub til forevisning af gamle film, mens de to sidste var stemt for den fotografiske side af sagen. Mødet havde samlet 16 deltagere, hvoraf langt de fleste var interesserede i foto.

Kontingentet blev fastsat til 2 kr. om måneden. Allerede fra starten blev der arbejdet meget med fotokonkurrencer. Det viste sig da også snart, at det var den fotografiske interesse der fik overtaget, så klubben senere skiftede navn til Næstved Fotoklub.

Klik på billedet.

Rådhuscafeen.

De første år blev klubbens møder holdt på Rådhuscafeen. Derefter Afholdtes møderne på “Bygningen” Jernbanehotellet, Sass Hotel og Missionshotellet. Da butikscenteret i Sct. Jørgens Park blev bygget, fik klubben faste mødelokaler der. Dette gav mulighed for en hyggelig indretning med kaffe krog og ophængning af billeder. Efter nedlæggelsen af Grønnegade kaserne flyttede klubben hertil.

Æresmedlemmer.

Der har i klubbens historie kun været tre æresmedlemmer. Det er den tidligere formand gennem mange år: Borgen Poulsen – den nuværende formand Freddie Hansen – Samt Jørn Toxværd.

Men det har ændret sig inden for det sidste par år – hvor der er blevet udnævnt 3. nye æresmedlemmer – som er: Flemming Mejneche, Leif Koth og Karsten Madsen.

Vandrepokal.

Med til historien hører også, at den nu afdøde æresmedlem Jørn Toxværd, som ernærede sig som fotograf i Præstø og desuden en meget markant person i Næstved Fotoklub, skænkede en pokal oprindelig til s/hv billeder, der skulle udstråle livsglæde, da han syntes der manglede sådanne billeder i konkurrencerne.
Den gamle pokal fik sidste navn påskrevet ved 2009 konkurrencens afslutning, til generalforsamlingen, hvorefter en ny blev fremskaffet, samtidig med at der også er blevet tilføjet farve papir kategori ved bedømmelsen til TOX pokalen.

Der er også en anden Næstved Fotoklubs medlemmer som har lagt navn til en vandrepokal og det er Annie Madsen – som var aktiv medlem af Næstved Fotoklub fra omkring 1968 – 1975 hvor hun derefter stoppede som aktiv medlem og solgte sit fotoudstyr og pengene gik til Annie Madsen pokalen. I en parentes kan nævnes – at vores nuværende formand har mødt Anni Madsen – da Freddie Hansen startede i Næstved Fotoklub i 1972.

Næstved Fotoklub 60 år.

Den 16.12.2001 – blev Næstved Fotoklub 60 år. Dagen markeredes bl.a. med en udstilling i Cafe 21 Smedebakken i Tybjerglille Bakker og der var reception – lørdag d. 15.12 kl. 13-15.
Udstillingen havde åbent til midt i januar – på udstillingen blev der vist billeder af såvel nuværende som tidligere medlemmer.

Næstved Fotoklub 70 år.

I december måned 2011 fyldte Næstved Fotoklub 70 år, i den forbindelse blev der arrangeret en jubilæumsudstilling – som blev afholdt den. 14-15-16 oktober 2011 – samtidigt med fotoklubbens årlige fotoudstilling på Grønnegade Kasserne i Næstved.
Lørdag den. 15. oktober 2011 – blev jubilæumsudstillingen officielt åbnet af byens borgmester Carsten Rasmussen og Næstved fotoklubs formand Freddie Hansen med tilhørende taler m.m. – derefter blev jubilæumsudstillingen beundret af af de fremmødte gæster.
Festlighederne blev derefter afholdt om aftenen i de tilstødende lokaler til Gl. Ridehus, hvor klubbens medlemmer og indbudte gæster var samlet til hyggelig og social sammenkomst, hvor der i den forbindelse blev afholdt en del taler, sunget og fortalt historier.

Næstved fotoklub 80 år.

I december måned 2021 fyldte Næstved fotoklub 80 års fødselsdag – som blev det afholdt i forbindelse med vores årlige udstilling i Gl. Ridehus – i sammenhæng med kulturnatten i Næstved.
Selve jubilæumsarrangementet blev fejret  med en reception – som blev afholdt d. 2. oktober 2021 – hvor Næstved borgmester Carsten Rasmussen og kulturcenterleder John Nørbjerg og Næstved fotoklubs formand Freddie Hansen – åbnede arrangementer med diverse taler og derefter var der hyggelig sammenkomst med klubbens medlemmer og gæster – samt fremvisning af ældre kameraer m.m. – på selve dagen.

I den forbindelse havde vi inviteret TV øst Næstved – til en klubaften i Næstved fotoklub og her resultatet:

Den korte udgave:  TV Øst

Nyhedsindslaget:  TV Øst

Og her er et indslag fra kulturnatten d. 1.oktober 2021 – TV Øst

Her fra receptionen lørdag d. 2. oktober 2021 – SN-nyt

Her er indslaget med – Fotografen Brian “Dimse” Hansen – som var i klubben i september.


Følgende tekst – er klippet fra den artikel – som er i SDF`s fotoblad “Dansk Fotografi”  december 2021:

”Med apparat og damer”

Klubbens forhandlingsprotokol fra 1941 og mange år frem er bevaret. Referater af møder og arrangementer fortæller nøgternt om klubbens liv, men der dukker også interessante detaljer frem, som fortæller om tiden. For eksempel nævnes det i 40’erne og 50’erne som noget helt særligt, hvis en fototur udover et antal medlemmer med apparat også omfattede damer! Et par gange i løbet af besættelsesårene sniger de særlige vilkår sig ind i protokollen. Det sker bl.a. i september 1943 og i februar 1945, hvor udgangsforbud gør det nødvendigt at erstatte aftenarrangementerne med søndagsture. Det er i øvrigt ved første øjekast bemærkelsesværdigt, at klubben i 1943 blev optaget som ”korresponderende medlem af D.K.P.” Det var dog ikke det forbudte Danmarks Kommunistiske Parti, men Danske Kamera-Pictoralister.

 

Klik på billederne.

Medlemmernes erhverv.

En anden bevaret bog er kassererens medlemsfortegnelse. De første år er medlemmernes erhverv omhyggeligt noteret sammen med navn og adresse. Fabrikant, optiker, ingeniør, fotograf og håndværksmester er karakteristiske eksempler, men også en enkelt hofjægermester og en maskinarbejder optræder på listen. Først i slutningen af 50’erne reduceres medlemslisterne til navn og adresse. Det er også på det tidspunkt, der dukker kvindenavne op. Dog ofte stadig som ”Jens Nielsen og frue” eller tilsvarende. Først langt oppe i 60’erne forsvinder den titel fra listerne.

Klik på billederne.

Samarbejde med andre klubber.

På denne måde har Næstved Fotoklub spejlet sin samtid gennem de 80 år siden stiftelsen. Klubbens historie beretter også meget tidligt om samarbejde med andre fotoklubber og aktiv deltagelse i udstillinger og konkurrencer. De første år naturligvis kun i Danmark, hvor klubben gjorde det godt i den venlige konkurrence med andre klubber, men senere også i udenlandske udstillinger. I 1965 blev samarbejdet med naboklubberne formaliseret i dannelsen af Region Syd, som også i dag er aktiv med fotokonkurrencer og fotorejser.

Klik på billedet.