Fotokonkurrencer og regler

Du kan hente disse konkurrenceregler som en printvenlig pdf: Konkurrenceregler 2021-10-05

Nyt: Tekniske krav til billeder i klubbens digitale konkurrencer er nu mere simple. Læs mere i afsnittet nedenfor om digitale konkurrencer.

Indledning

Næstved Fotoklub gennemfører hvert år en række fotokonkurrencer, hvor klubbens medlemmer kan deltage med egne billeder. Der kan til hver konkurrence afleveres fotografier i to kategorier:

 • Farve
 • Monokrom (sort/hvid).

Et monokromt billede skal have en enkelt farve og eventuelt forskellige toner af denne. Der må ikke være spor af andre farvetoner. Ofte er farven sort, så billedet bliver sort/hvidt, men der kan anvendes en anden farve end sort, men kun én farve og nuancer af denne.

Farvebilleder indeholder mere end én farvetone. Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med én partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke er monokrom.

Eksempel på monokromt billede med brug af en anden farve end sort (Foto: Benny G. Larsen)

Billederne bedømmes af en inviteret dommer, der præsenterer sin bedømmelse på et møde i klubben. Det kaldes en konkurrenceafvikling. Papirbilleder vises på en tavle i godt lys og digitale billeder vises med en projektor.

Dommeren får ikke oplysninger om fotografernes navne, så bedømmelsen er anonym. Dommeren udvælger de bedste billeder og placerer dem i rækkefølge, hvor de får point efter placeringen. Det bedst placerede billede i en konkurrencekategori præmieres med et diplom til fotografen for ”Fremragende Fotografisk Præstation” og en lille gave. Dommeren kan desuden tildele et dommerdiplom til et udvalgt billede, hvis han finder det berettiget.

I årets løb samles alle point, så der kan samles et resultat for alle 10 konkurrencer. På den årlige generalforsamling modtager fotografer med placering 1 – 5 i en konkurrencekategori et diplom og placeringerne 1, 2 og 3 får en medalje.

Workshops

De billeder, der ikke bliver udvalgt (antaget) af dommeren i en konkurrence, deltager i en workshop, der normalt ligger i det næste klubmøde. Her kan fotografen få kommentarer og konstruktiv kritik fra klubbens øvrige medlemmer. Det kan være for eksempel være forslag til en anden billedbehandling, en anden beskæring eller en ny fotooptagelse. Ofte er forslaget blot en opfordring til at prøve billedet i en anden konkurrence med en anden dommer.

The Golden Digital Salon – Næstved Fotoklubs internationale fotokonkurrence

Siden 1983 har Næstved Fotoklub som den eneste danske fotoklub, i starten som den eneste i Norden, selv arrangeret en international fotokonkurrence. Under navnet The Golden er der gennemført tæt ved 30 konkurrencer med mange tusinde deltagere fra hele Verden. Konkurrencen er anerkendt af Photographic Society af America – Worldwide (PSA), The International Fedration of Photografic Art (FIAP), The Nordic Society of Photography (NFFF) og Selskabet for Dansk Fotografi (SDF), som kontrollerer, at den er retfærdig og opfylder en række krav til upartiskhed og fair bedømmelse af alle billeder af en dommerkomite med internationalt niveau. I de første år var alle billeder på papir, og der blev trykt et katalog med konkurrencens bedste billeder. I dag er alle billederne digitale og kataloget er også digitalt. Se mere om The Golden Digital her www.the-golden.dk, hvor du kan også kan downloade det seneste katalog.

Region Syd

Næstved Fotoklub er en del af Region Syd, som er et samarbejde mellem Vordingborg Fotoklub, Fotoklubben Guldborgsund, Maribo Fotoklub og Næstved Fotoklub. To gange om året, forår og efterår, gennemfører Region Syd en fælles fotokonkurrence for billeder på papir. Konkurrencerne tilrettelægges og afvikles på skift af de fire fotoklubber.

Det gælder for alle konkurrencer, at navne på de fotografer, der får billeder udvalgt (”antaget”) af dommeren, bliver offentliggjort i klubben og på klubbens hjemmeside.

I det følgende gennemgås, hvordan man deltager i klubbens og Region Syds konkurrencer. Til sidst er der omtale af andre konkurrencer i Danmark og i udlandet.

Månedskonkurrence

Hvert år er der 10 månedskonkurrencer for papirbilleder i farve og i monokrom.

Til hver konkurrence kan indleveres billeder i to kategorier:

 • Farvebilleder på papir
 • Monokrombilleder på papir.

Der kan indleveres op til to billeder i hver kategori. Man kan vælge kun at indlevere i en kategori og kun ét billede i en kategori, hvis man ønsker det.

Der er ingen krav til billedernes indhold.

Månedskonkurrencerne organiseres af klubbens billedsekretær, Michael Holm Hansen. Michael kan hjælpe, hvis der er spørgsmål om deltagelse i månedskonkurrencerne (kontaktdata findes på klubbens hjemmeside under Om klubben – Bestyrelsen).

Montering af billeder til månedskonkurrencer

Der er ingen krav til montering, men det anbefales, at de printede billeder monteres på stift karton eller i en passepartout, så de kan stå uden at falde sammen ved dommerens bedømmelse. De skal også kunne tåle at blive pakket sammen med andre billeder ved fremsendelse til dommeren.

Billederne inklusive monteringskarton eller passepartout må maksimalt have målene 30 x 40 cm. De må derfor være op til 30 cm høje og 40 cm brede eller op til 40 cm høje og 30 cm brede. Billederne må gerne være mindre end disse mål.

Eksempler på billeddimensioner. Et billede må ikke være større end 30 x 40 cm eller 40 x 30 cm, men det må gerne være mindre (for Region Syd er der dog et mindstemål på 25 x 35 cm).

For at undgå skader på andre billeder, må der ikke findes klæbende limrester eller taperester på monteringskarton, som kan være en risiko ved genbrug af passepartout og monteringskarton. Det anbefales også, at nummermærkater ikke placeres på monteringstape, fordi de kan løsne sig.

Mærkning af billeder til månedskonkurrencer

Billederne skal mærkes på bagsiden ved brug af en selvklæbende mærkat, der udleveres i klubben.

Mærkaten skal placeres på bagsiden i det øverste venstre hjørne, så man kan se, at dette hjørne skal være øverst til højre, når billedet ses fra billedsiden.

På mærkaterne anføres følgende:

Konkurrencenummer (1 – 10) + årstal (to sidste cifre):

 • For månedskonkurrence nr. 4 i 2021 angives således: 421.

Konkurrencenummeret oplyses løbende på klubbens hjemmeside.

Der skal desuden anføres medlemsnummer + fotonummer.

Dit 2-cifrede medlemsnummer får du hos klubbens kasserer.

Billederne skal nummereres på følgende måde:

 • Monokrom: Nr. 1 og nr. 2
 • Farve: Nr. 4 og nr. 5

Numrene 3 og 6 vil blive anvendt, hvis klubben beslutter, at man kan aflevere tre billeder i hver kategori.

Hvis der kun afleveres et monokromt billede har det nr. 1 og tilsvarende har et enkelt farvebillede nr. 4.

På mærkaten skrives således for medlem nr. 99 og billede nr. 2: 99-2

Eksempel på mærkning af billeder til månedskonkurrencer

Når medlem nummer 99 afleverer to monokrombilleder og to farvebilleder til månedskonkurrence nr. 4 i 2021 skal de fire billeder mærkes således:

 • 421 – 99-1
 • 421 – 99-2
 • 421 – 99-4
 • 421 – 99-5

Fotografens navn eller initialer må ikke fremgå, hverken på forsiden eller bagsiden, men det er tilladt at give oplysninger om billedet; fx en lokalitet eller en titel.

Eksempel på udfyldt mærkat til måneds- konkurrence

Aflevering af billeder til månedskonkurrencer

Tidsfrist for aflevering oplyses løbende på klubbens hjemmeside. Der vil normalt også komme information på klubbens lukkede Facebook-side og på mail til de medlemmer, der har ønsket det. Det er praksis, at billeder til næste konkurrence skal afleveres senest på den klubaften, hvor den forrige konkurrence afvikles med dommerbedømmelse.

Klubbens årscyklus er forskudt i forhold til kalenderåret. Det betyder, at månedskonkurrencerne ikke følger kalenderåret. Typisk afvikles de sidste 2 – 3 månedskonkurrencer i det efterfølgende kalenderår.

Dommerens bedømmelse i månedskonkurrencer

Den inviterede dommer får tilsendt alle de indlevede billeder og har ca. en måned til at udvælge de 25 farvebilleder og de 20 monokrombilleder, der efter hans eller hendes vurdering er de bedste. Dommeren bliver også bedt om at sætte de udvalgte billeder i rækkefølge. Billedet på førstepladsen i farve får 25 point og nr. 25 får 1 point. Tilsvarende gives for monokrombilleder fra 20 til 1 point.

Alle udvalgte billeder udstilles i klublokalerne i perioden frem til næste månedskonkurrence. Vinderbillederne i de to kategorier bliver desuden udstillet i ca. et år.

Endelig kan de vindende fotografer vælge at sende en digital version af vinderbillederne til klubben webmaster. De vil i så fald blive vist på klubbens hjemmeside (farve og monokrom).

Digitale konkurrencer

Hvert år er der fem konkurrencer for digitale billeder.

Til hver konkurrence kan indleveres digitale billeder i to kategorier:

 • Farvebilleder
 • Monokrombilleder.

Der er ingen krav til billedernes indhold.

Der kan indleveres op til tre billeder i hver kategori. Man kan vælge kun at aflevere i en kategori og færre end tre i en kategori, hvis man ønsker det.

De digitale konkurrencer organiseres af Tage Klee, der er digital billedsekretær. Tage kan hjælpe, hvis der er spørgsmål om deltagelse i de digitale konkurrencer (kontaktdata findes på klubbens hjemmeside under Om klubben – Bestyrelsen).

Tekniske krav til billedfiler til de digitale konkurrencer

De digitale billeder skal eksporteres fra et billedbehandlingsprogram eller et kamera, så de overholder følgende:

 • Længste side må maksimalt være på 1.920 pixels
 • Filstørrelsen skal helst holdes under ca. 5 MB
 • Filformatet skal være .JPEG (.jpg)
 • Farverummet skal være sRGB.

Klik her for en hjælp til indstilling af Lightroom Classic ved eksport af billeder til digitale konkurrencer i Næstved Fotoklub:  Export fra Lightroom.

Navngivning af billedfiler til de digitale konkurrencer

Filerne skal omdøbes, så de indeholder konkurrencenummer, årstal, medlemsnummer og billedets nummer:

 • Konkurrencenummer er 1 – 5
 • Årstal er de to sidste cifre i årstallet
 • Medlemsnummer er dit 2-cifrede medlemsnummer, som du får oplyst af klubbens kasserer
 • Billedets nummer er 1, 2 og 3 for monokrombilleder og 4, 5 og 6 for farvebilleder.

Numrene 1, 2 og 3 må kun anvendes til monokrome billeder.

Navngivningen må ikke indeholde andre informationer, herunder initialer eller navn på fotografen.

Eksempel på navngivning af billedfiler til de digitale konkurrencer  

Når medlem nummer 99 afleverer tre monokrombilleder og tre farvebilleder til digital konkurrence nr. 2 i 2021 skal de seks billeder have følgende filnavne:

Monokrombillederne:

 • 221-99-1.jpg
 • 221-99-2.jpg
 • 221-99-3.jpg

Farvebillederne:

 • 221-99-4.jpg
 • 221-99-5.jpg
 • 221-99-6.jpg

Man kan aflevere færre billeder end de seks, der er maksimum.

Hvis der kun afleveres et monokromt billede har det nr. 1 og tilsvarende har et enkelt farvebillede nr. 4.

Aflevering af billeder til de digitale konkurrencer

Billeder til de digitale konkurrencer skal sendes til den digitale billedsekretær, Tage Klee. Mailadresse findes under Om klubben – Bestyrelsen. Du vil få en kvittering på mail for modtagelsen. Kommer der ikke en kvittering, skal du kontakte den digitale billedsekretær.

Tidsfrist for aflevering oplyses løbende på klubbens hjemmeside. Der vil normalt også komme information på klubbens lukkede Facebook-side og på mail til de medlemmer, der har ønsket det. Det er praksis, at billeder til næste konkurrence skal afleveres senest på dagen for den klubaften, hvor den forrige konkurrence afvikles med dommerbedømmelse. Normalt accepteres det dog, at billederne fremsendes til den digitale billedsekretær inden kl. 24 den førstkommende søndag efter konkurrenceafviklingen.

Klubbens årscyklus er forskudt i forhold til kalenderåret. Det betyder, at konkurrencerne ikke følger kalenderåret. Typisk afvikles den sidste digitale konkurrencer i det efterfølgende kalenderår.

Dommerens bedømmelse i digitale konkurrencer

Den inviterede dommer får tilsendt alle de indlevede billeder og har ca. en måned til at udvælge de 25 farvebilleder og de 25 monokrombilleder, der efter hans eller hendes vurdering er de bedste. Dommeren bliver også bedt om at sætte de udvalgte billeder i rækkefølge. Billedet på førstepladsen i hver kategori får 25 point og nr. 25 får 1 point.

Alle udvalgte billeder præsenteres i et galleri på klubbens hjemmeside frem til næste digitale konkurrence (farve og monokrom). Vinderbillederne i de to kategorier bliver desuden vist i et permanent galleri med vinderbilleder på klubbens hjemmeside (farve og monokrom).

Region Syds konkurrencer

De to årlige konkurrencer kaldes Forårskonkurrencen og Efterårskonkurrencen.

Kun medlemmer af de fire klubber i Region Syd kan deltage i konkurrencerne.

Nye medlemmer, der vil deltage i Region Syds konkurrencer, skal tilmeldes hos Region Syds billedsekretær. Kontakt en af billedesekretærerne i Næstved Fotoklub, som vil sørge for, at det sker (kontaktoplysninger findes under Om klubben – Bestyrelsen).

Til Region Syds konkurrencer kan hvert medlem indlevere billeder i to kategorier:

 • Farvebilleder på papir
 • Monokrombilleder på papir
 • Serier på papir.

Der er ingen krav til billedernes indhold.

Der kan indleveres op til to billeder i kategorierne farver og monokrom samt to serier. En serie skal bestå af mindst tre og højest seks billeder på papir, som kan være i farve eller monokrom efter eget valg, og en serie betragtes som ét billede.

Man kan vælge at aflevere i kun en kategori og kun et billede i hver kategori eller kun én serie, hvis man ønsker det.

Billeder, der har være placeret som nr. 1 – 5 i en tidligere Region Syd konkurrence, kan ikke deltage igen.

Billeder, der ikke opfylder kravene i det følgende, kan blive diskvalificeret.

Montering af billeder til Region Syd

Reglerne for størrelse og montering følger reglerne som er fastsat for konkurrencen ”Den Nationale”, der afholdes af Selskabet for Dansk Fotografi. Det betyder, at billederne skal monteres på let støttekarton eller i passepartout med ydermål på maksimalt 30 x 40 cm og minimum 25 x 35 cm. Den samlede tykkelse af montagen må ikke overstige 3 mm.

Mærkning af billeder til Region Syd

Billederne skal mærkes med et nummer, der fås ved at registrere billederne på hjemmesiden http://fotoklub.dk/regionsyd/konkurrencereg/ og følge anvisningen. Der skal anvendes en adgangskode, som før hver konkurrence oplyses ved opslag i Næstved Fotoklubs lokaler. Den kan også fås ved henvendelse til billedsekretæren (kontaktoplysninger findes under Om klubben – Bestyrelsen).

Tidsfrist for registrering:

 • Forårskonkurrence: Senest 20. marts
 • Efterårskonkurrence: Senest 20. september.

Der er alene tale om en registrering af de billeder, der bliver afleveret. Billederne skal ikke uploades i digital version.

De billednumre, der oplyses ved registreringen, skal angives på billedernes bagside ved brug af en selvklæbende mærkat, der udleveres i klubben.

Mærkaten skal placeres på bagsiden i det øverste venstre hjørne, så man kan se, at dette hjørne skal være øverst til højre, når billedet ses fra billedsiden.

Billednumrene til Region Syds konkurrencer består af følgende:

 • Klubbens nummer, der er nr. 3 for Næstved Fotoklub
 • Medlemsnummer, der er samme nummer som anvendes i månedskonkurrencer og digitale konkurrencer
 • Kode for billedkategori
  • Farvebilleder på papir; der angives kode ”FP”
  • Monokrombilleder på papir; der angives kode ”MP”
  • Serier på papir; der angives kode ”SP”.
 • Billednummer i kategorien
  • 1 og 2 for FP, MP og Serie (FP-1, FP-2, MP-1, MP-2, SP-1, SP-2)
  • For hver serie angives endvidere billedernes rækkefølge med bogstaver (for eksempel for Serie 1 med 3 billeder: SP-1-A, SP-1-B og SP-1-C).

Eksempel på mærkning af billeder til Region Syd

En aflevering for medlem nr. 99 i Næstved Fotoklub kan se således ud:

399-MP-1 og 399-MP-2

399-FP-1 og 399-FP-2

399-SP-1-A, 399-SP-1-B, 399-SP-1-C osv. og 399-SP-2-2A, 399-SP-2-B, 399-SP-2-C osv.

Eksempel på udfyldt mærkat til Region Syd

Hvis man ønsker det, kan et billede forsynes med en titel ved brug af en mærkat, der placeres øverst på bagsiden (f.eks. ved siden af nummermærkaten).

Derudover må ikke anføres tekst eller andet på billedets bagside. Fotografens navn eller initialer må ikke fremgå, hverken på forsiden eller bagsiden. Andre mærkater eller rester af dem skal derfor fjernes eller tapes over, så billedet ikke unødigt bliver diskvalificeret.

Aflevering af billeder til Region Syd

Husk, at billederne skal registreres senest 20. marts og 20. september (se ovenfor) – ellers kan de ikke deltage i konkurrencen.

De monterede billeder afleveres i Næstved Fotoklub, hvor billedsekretæren sørger for, at alle billeder fra klubbens medlemmer sendes til billedsekretæren i Region Syd.

Afleveringsfristen er normalt:

 • Forårskonkurrencen: Sidste mødeaften i marts
 • Efterårskonkurrencen: Sidste mødeaften i september.

Før hver konkurrence udsendes påmindelser på klubbens Facebookside, på klubbens hjemmeside samt på mail til dem, der har ønsket det.

Dommerens bedømmelse i Region Syd

Afvikling med dommerbedømmelsen sker normalt sidste torsdag i maj og sidste torsdag i november. Det er den klub, der arrangerer afviklingen, som udpeger en dommer og inviterer til arrangementet.

Den inviterede dommer får tilsendt alle de indlevede billeder og udvælger de 20 farvebilleder, de 20 monokrombilleder og de 10 serie, der efter hans eller hendes vurdering er de bedste. Dommeren bliver også bedt om at sætte de udvalgte billeder i rækkefølge.

De tre bedst placerede billeder i en konkurrencekategori præmieres med et diplom til fotografen for ”Fremragende Fotografisk Præstation”. På Region Syds hjemmeside offentliggøres lister med navne på de fotografer, der har fået billeder udvalgt (antaget) af dommeren. De kan også blive offentliggjort på Næstved Fotoklubs hjemmeside.

Andre konkurrencer

Den Nationale

Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) gennemfører hvert år en stor landsdækkende fotokonkurrence med udstilling. Den kaldes Den Nationale og har deltagere fra de fotoklubber og personer, der er medlem af SDF.

I 2015 blev Den Nationale gennemført i Næstved. Foto: Michael Holm Hansen

Næstved Fotoklub opfordrer sine medlemmer til at deltager i Den Nationale, fordi det er en god lejlighed til at afprøve sine billeder i et større forum. Der er endvidere en konkurrence mellem fotoklubberne, hvor de samlede resultater for Næstved Fotoklubs medlemmer normalt placerer os blandt de tre bedste fotoklubber i Danmark. Den position vil vi gerne fastholde.

Der er kategorier for papirbilleder og digitale billeder, hvor krav til dimensioner mv. er stort set som i Næstved Fotoklubs månedskonkurrencer og digitale konkurrencer. Der kommer dog hvert år en særlig beskrivelse af de detaljerede regler, som man skal være opmærksom på.

Der er en række kategorier. Farve digital og papir, monokrom digital og papir samt serier på papir, som er uden krav til indholdet. Der er også specielle kategorier som ikke er de samme, hver år, men kan være Photojournalism, Phototravel, Landskab, Natur mv. Der er særlige krav, som skal opfyldes i disse kategorier.

Billederne bedømmes af et dommerpanel og de bedste 15 – 20 % antages til SDFs udstilling. De allerbedste bliver præmieret. Som nævnt er der også en konkurrence om fotoklubbernes samlede resultat, og der er en konkurrence om de enkelte fotografers samlere resultat.

Når man afleverer billeder til Den Nationale, kan man også levere forslag til billeder, der trykkes i SDFs Fotografisk Årbog. En redaktion udvælger de billeder, der kommer i årbogen. Alle deltagere i Den Nationale får et eksemplar af årbogen.

Som medlem af Næstved Fotoklub kan du deltage i Den Nationale. Du skal selv tilmelde dig på SDFs hjemmeside, www.sdf.dk, når der i det tidlige forår åbnes for tilmelding. Det er ikke gratis at deltage. Prisen kan være i størrelsesordenen 200 – 300 kr. afhængigt af antallet af kategorier, man vælger at deltager i. Næstved Fotoklub organiserer, at papirbilleder, der skal afleveres til Den Nationale, bliver sent samlet til SDF.

På SDFs hjemmeside er der samling af billeder fra tidligere udgaver af Den Nationale.

Mellem Sund og Bælt

Brøndby Strand Fotoklub organiserer hvert efterår den censurerede udstilling Mellem Sund og Bælt, der er åben for alle fotografer med bopæl vest for Øresund og øst for Storebælt, inklusive de sydlige øer, Bornholm og naboøerne. Nogle medlemmer af Næstved Fotoklub indsender billeder til denne udstilling og får som regel antaget billeder til udstillingen. Det er ikke gratis at deltage. Se mere på  www.mellemsundogbælt.dk.

Lanterna Magica – Small Print Exhibition

Hvert efterår arrangerer Photo Salons Aalborg en international fotokonkurrence under navnet Lanterna Magica. Den er anerkendt af Photographic Society af America – Worldwide (PSA), The International Fedration of Photografic Art (FIAP), The Nordic Society of Photography (NFFF) og Selskabet for Dansk Fotografi (SDF). Når en konkurrence eller udstilling har disse anerkendelser, kan regne med, at bedømmelse af billeder er fair og upartisk og sker efter internationalt anerkendte principper.

I modsætning til de fleste andre internationale konkurrencer, der er rent digitale, kan der i denne konkurrence og udstilling kun deltage billeder printet på papir i A4-format. Konkurrencen er åben for alle og der skal betales et gebyr for deltagelse. De billeder, der bliver antaget, udstilles på Trekanten Kulturcenter i Aalborg. Nogle medlemmer af Næstved Fotoklub indsender billeder til denne udstilling og får som regel antaget billeder til udstillingen. Undertiden bliver der i klubben organiseret en fælles fremsendelse af de printede billeder. Se mere på  www.lanternamagica.dk.

Internationale konkurrencer og saloner

Der gennemføres løbende et stort antal internationale konkurrencer og såkaldte saloner over hele verden, som er åbne for alle deltagere. Det anbefales at vælge saloner, der er anerkendt af PSA eller FIAP. Så kan man regne med, at bedømmelse af billeder er fair og upartisk og sker efter internationalt anerkendte principper. Disse saloner har normalt et deltagerantal, der gør det realistisk, at man kan få billeder antaget, men man skal næsten altid betale for at deltager og man kan ikke vinde andet end anerkendelse, et katalog (som regel en pdf-fil) og måske en medalje og et diplom. Det er i modsætning til konkurrencer arrangeret af kameraproducenter, fotobogsproducenter mv., som har mange tusinde deltagere. Til gengæld kan der være store præmier.

Nogle konkurrencer omtales på SDFs hjemmeside. På FIABs meget flotte hjemmeside kan man finde oversigter over FIAP-anerkendte saloner. Der er i øvrigt også et interessant og gratis online magasin. Også på PSAs hjemmeside er der oversigter over PSA-anerkendte saloner. Du kan læse mere om internationale konkurrencer på SDFs hjemmeside, https://www.sdf.dk/udland/fiap/titler.html

Opdateret 2021-10-05 / Allan Jensen