Konkurrence regler

Næstved Fotoklub: Grønnegade 10 – C/o Grønnegade Kaserne bygning: 10 – lokal. 219, 4700 Næstved.

 

Næstved fotoklubs månedskonkurrence.
Næstved Fotoklub har 10. månedskonkurrencer pr. år i farvepapir og s/h papir, hvor der løbende gives point, for de billeder der efter dommernes mening har fundet vej til udtagelse.

I F/P udvælges 25. foto – Der gives point.
25. point for 1. pladsen i farver og ned til 1. point.

I s/h udvælges 2o. foto – Der gives point.
20. point for 1. pladsen i s/h og ned til 1. point.

Som noget nyt: kan man (frivilligt) sende billedfilerne af månedskonkurrencernes vinderbilleder i henholdsvis – farvepapir og s/h papir – til webmasteren.
Vinderbillederne kan derefter ses på hjemmesiden – under menupunktet:  vinder billeder.

 

Antal og Mærkning.
I papir F/P og S/H må:  max: Afleveres 2. billeder i hver kategori, og max: Størrelse 30 x 40 cm inkl. opklæbning/passepartout.

Label til brug for mærkning ligger i klubben til udlevering.
Billederne mærkes på bagsiden øverste venstre hjørne på følgende måde:

 

Konkurrencenummer.:
Eks: for monochrome.
Klubkonkurrence nummer. + årstal – medlemsnummer – Billedenummer.
118   99-1   –  118  99-2.  (1,2 monochrome).

Eks. For farver:
Klubkonkurrence nummer. + årstal – medlemsnummer -Billedenummer.
118   99-4   –   118  99-5.  (4,5 farvebilleder).

Klubkonkurrence nummer. 118 = 1. står for månedskonkurrence nr. + 18. står for årstal som er gældende til og med månedskonkurrence nr. 10 – uanset årsskifte + medlemsnummer +  for monochrome (s/h) billedenummer  -1,-2, og for farvebilleder billednummer -4,-5.

 

Opråb fra billedsekretæren!!!!
For at undgå beskadigelse af billederne , henstilles det til autorerne at drage omsorg for, at der ikke på bagsiden af monteringerne findes limrester eller taperester, der kan klæbe.

Ligeledes vil det være en god idé – ikke at sætte nummermærkater på monteringstapen – da de kan løsne sig.

Mvh.
Leif

 

Digital konkurrence.
Billedesekretær Tage Klee – hvor også billedfilerne til den Digitale Konkurrence sendes til: E-mail
Digital konkurrencen løber 5. gange årligt, hvor der også her, til generalforsamlingen, kåres årets digitale fotograf.

Der må afleveres – 3. digitale billeder – i hver kategori – i henholdsvis s/h. og farve.

Billedestørrelse generelt:

Bredde 1920 pixel x højde 1280 pixel.

Kvadratisk billede – bredde 1280 pixel x højde 1280 pixel.

Spørg Tage hvis du er i tvivl på tlf.: 28352834 / 56285233.

Filerne mærkes (omdøbes) som i papirkategorierne: Eks.: Konkurrence nr. 118 billede nr. er 99-1, 99-2, 99-3 for s/h. Kategorien og for farve kategorien 99-4, 99-5, 99-6.
118 står for konkurrence nr.1 – i 2018 og 99 står for dit medlems nr. (99 er naturligvis mit nr.).

 

Filerne vil så se sådan ud:
S/h. 118-99-1, 118-99-2, 118-99-3 for konkurrence nr.1. i 2018 + medlemsnummer +  billedenummer.

Farve 118-99-4, 118-99-5, 118-99-6 for konkurrence nr.1. i 2018 + medlemsnummer + billedenummer.

Dette er et eksempel husk dit eget medlemsnummer.
Jeg kvitterer for jeres e-mail hver gang – dvs. hvis i ikke modtager den er jeres mail ikke modtaget – så kontakt mig venligst.

 

Afleveringsfrist for papir billeder og digitale billeder i klubben:
er senest på den dag konkurrencen bliver afviklet – i begge kategorier – hvis ikke andet er er aftalt i klubben.

 

Region syd konkurrence.
Region syd konkurrencen afholdes på skift i de 4. klubber i region syd: Næstved Fotoklub,Vordingborg fotoklub, Guldborgsund Fotoklub og Maribo Fotoklub.

Region Syd afholder en forårskonkurrence og en efterårskonkurrence.

Kun aktive medlemmer i de fotoklubber der er medlem af sammenslutningen Region Syd, kan deltage.

Sidste frist for indlevering til efterårskonkurrencen er 30/9.
Efterårskonkurrencen afvikles den sidste torsdag i november måned.

Nye medlemmer, der skal deltage i en konkurrence skal meddeles Region Syds billedsekretær så hurtigt som muligt
Efter 20/3 og 20/9 vil det ikke længere være muligt at indrapportere billeder, hvorimod aflevering kan finde sted i klubberne frem til hhv. 31/3 og 30/9
Det er en forudsætning for deltagelse at billederne er indrapporteret..

Alle billeder skal være Region Syds billedsekretær i hænde senest en uge efter sidste afleveringsdag i klubben.

Der må indleveres op til to billeder i hver af kategorierne

  • Monochrome – papirbilleder
  • Farve-Papir – papirbilleder
  • Serier – papirbilleder – (antallet følger reglerne i SDF)

Reglerne for størrelse og montering følger reglerne som er fastsat for konkurrencen ”Den Nationale”, der afholdes af Selskabet for Dansk Fotografi.

Numrering af billeder sker ved at indrapportere billederne via siden:

http://fotoklub.dk/regionsyd/konkurrencereg/ og følge anvisningen.

De tildelte numre skal, med en label, påsættes billedets bagside i øverste venstre hjørne, når billedet ses retvendt bagfra.

Hvis billedet har en titel, skal denne ligeledes fremgå via en label, der placeres øverst på bagsiden (f.eks. ved siden af nummerlabelen).

Derudover må der ikke anføres tekst eller andet på billedets bagside.

Da koden er forskellig ved hver konkurrence, fås koden hos billedsekretæren i klubben.

Alle billeder indleveres i medlemsklubben.

Afvikling af konkurrencerne sker på skift mellem de deltagende fotoklubber.

Den arrangerende klub påtager sig følgende.

  • Valg af dommer
  • Indkøb af dommergave (f.eks. vingave)

Dommeren skal være samarbejdsudvalgets medlemmer bekendt senest tre måneder før afviklingen.

Der er ingen faste temaer.

Aflevering er første mødeaften i april (forår) og oktober (efterår) og afvikling er sidste torsdag i maj og november.

Størrelse: maks. 30 x 40 cm incl:  Opklæbning (passepartout).
Antal: maks. 2. billeder i hver kategori.
Der er 3. kategorier:  farve, monochrome og serie.
Serie er 3. – 6. billeder i monochrome eller farve, eller en af hver, og en serie betragtes som et billede.

 

Mærkningsreglerne for Region Syd:
De tildelte numre skal, med en label, påsættes billedets bagside i øverste venstre hjørne, når billedet
ses retvendt bagfra.

Brug en tom blank label til nummerering og skriv stort og tydeligt.

Hvis billedet har en titel, skal denne ligeledes fremgå via en label, der placeres øverst på bagsiden (f.eks. ved siden af nummerlabelen).
Der ud over må der ikke anføres tekst eller andet på billedets bagside.

Først skal der skrives et 3. tal foran medlemsnummeret – 3. tallet står for Næstved Fotoklub.
Fremover skal billeder til Region Syd mærkes som – eksempel:

347-MP-1
347-MP-2

347-FP-1
347-FP-2

347-SP-1 A.B.C. OSV
347-SP-2 A.B.C. OSV

DER KAN STADIG ANVENDES REGION SYD MÆRKATER

Andre etiketter eller rester af sådanne skal fjernes eller tapes over – så billedet ikke unødigt
bliver diskvalificeret.

 

Registrering af billederne til Region Syd:
sker ved at indrapportere billederne via siden:

Region Syd-Registrer billeder – og følg anvisningerne.

Koden til at komme i gang er denne gang: ( oplyses i klubben )

Billederne skal være klubberne/billedsekretæren i hænde inden: ( oplyses i klubben ) og være sendt/afleveret til:

Jørgen Kryger Hansen

Sønderparken 2 -2.th.

4930 Maribo

Senest en uge efter – closing date.

Om det bliver indtastet af hver enkelt eller samlet af billedsekretæren er ligegyldigt, blot billederne sendes/afleveres samlet.

Billeder der ikke opfylder ovenstående, vil blive diskvalificeret iflg. Region Syd´s billedsekretær.

 

Konkurrencer i SDF regi.
Den nationale – DM i fotografi.
Den nationale, er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor sidste frist for aflevering er i 1. maj.
Der kan deltages i flere forskellige kategorier, oplysning om de forskellige kategorier kan findes på SDFs hjemmeside, det kan de øvrige regler også.

SDFs hjemmeside er: www.sdf.dk

 

Internationale konkurrencer.
På SDFs hjemmeside kan der linkes til FIAPs hjemmeside, hvor man kan finde entry forms (deltager blanketter) til brug for deltagelse i internationale fotosaloner.
Deltagelse i internationale saloner er en udfordring man kan give sig til hvis lysten og økonomien er der.

Hvad kan du få ud af det?
Du kan i bedste fald få nogle antagelser, og du får altid et katalog enten i form af et hæfte eller CD rom, hvilket kan være med til at give dig inspiration i din fotografiske udvikling.

Mere om FIAPs regler kan ses på SDFs hjemmeside: www.sdf.dk